Monday, November 14, 2011

Хэвлэлийн эрх чөлөө, сэтгүүлчийн ёс зүйн талаарх судалгааны дүнг танилцууллаа -Cоциологи 12 долоо хоног

Хэвлэлийн хүрээлэнгээс Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Хэвлэл мэдээллийн хариуцлага, сэтгүүлчийн ёс зүй” сэдэвт үндэсний хэмжээний санал асуулгын судалгаа явуулж, дүнг сэтгүүлчдэд танилцууллаа. Судалгааны дүнгээр иргэдийн хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх ойлголт сайжирч байгаа хэдий ч орон нутгийн иргэд хэвлэлийн эрх чөлөөнд сэтгэл дундуур байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тодорхой бүлэг хүмүүс, улс төрчид, нам хүчний дуу хоолой болох нь хэвлэлийн эрх чөлөө бэхжихэд саад учруулж байна хэмээн иргэдийн тал хувь нь үзэж байна. Мөн сэтгүүлчдийг төлбөрт болон захиалгат нэвтрүүлгээс ангид байж, улс төрийн нөлөөнд автахгүй байх нь сэтгүүлчийн ёс зүй, хариуцлага, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд нөлөөтэй хэмээн үзжээ.
Хэвлэлийн эрх чөлөө, сэтгүүлчийн ёс зүйн судалгааны танилцуулгыг эндээс танилцана уу
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ашиглалтын талаарх мэдээллийг эндээс татаж авна уу

No comments:

Post a Comment